اعلام ساز و کار دریافت وام دانشجویی از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علومبه گزارش شمانیوز: براساس مفاد این شیوه نامه، فهرست تاييد شده متقاضيان وام شهريه در هر نيم سال تحصيلي از طريق صندوق رفاه دانشجويان براي پرداخت به بانک قرض الحسنه مهر ايران ارسال مي شود.

دانشجویان هر مقطع صرفاً می توانند در یک رشته تحصیلي از وام شهريه استفاده کنند و لازم است تا ثبت نام در حداقل تعداد واحد هاي تحصيلي و طبق مقررات آموزشي صورت پذيرد.

در این راستا، پرونده تمامی تسهیلات پس از مراجعه به شعبه در همان مرحله اول توسط دانشجو و ضامن تکمیل و تسهيلات هر نيمسال تحصيلي، حسب اعلام صندوق، بدون نياز به حضور مجدد پرداخت مي شود.

همچنین، مجموع تسهیلات اعطایی به هر دانشجو تا سقف يکصد ميليون ريال، با يک نفر ضامن معتبر و مازاد بر آن تا سقف دويست ميليون ريال با معرفي دو ضامن معتبر مي باشد.

شایان ذکر است، سقف مبلغ و تعداد نیمسال تحصیلی قابل پرداخت وام شهريه به دانشجو براي هر يک از مقاطع تحصيلي مطابق جدول زير تعيي مي شود و در صورت تغيير در مبلغ ئ تعداد نميسال تحصيلي قابل پرداخت وام مزبور، مراتب به صورت کتبي توسط صندوق به بانک قرض الحسنه مهر ايران ابلاغ خواهد شد.
شرح

کاردانی

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتری ناپیوسته

نیم سال تحصیلی قابل پرداخت

تا ۴ نیم سال

تا ۴ نیم سال

تا ۸ نیم سال

تا ۴ نیم سال

تا ۸ نیم سال

مبلغ قابل پرداخت در هر نیم سال تحصیلی

مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مبلغ ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال

مبلغ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

 

منبع: روابط عمومی بانک مهر ایرانمنبع خبر

صفحه ما در شبکه های اجتماعی 

 AhwazFM@

صفحه متفاوت اهواز