ویلاهای تفریحی و خانه‌های خالی باید مالیات بدهند/ چه تعداد خانه خالی در کشور وجود دارد؟

به گفته اتحادیه املاک خانه‌های خالی از خرداد ماه مشمول پرداخت مالیات می شوند. روزنامه شهروند نوشت: «مالکان ویلاهای تفریحی از خردادماه باید مالیات بپردازند. طرح دریافت مالیات از خانه‌های …

Read More