سرخط خبرها

نکاتی که موجر و مستاجر باید درباره «عقد اجاره» بدانند!

اجاره عقدی است که به موجب آن یک طرف منفعت عین یا نیروی کار خود را در ازاء اخذ اجرت معامله می‌کند. مورد اجاره ممکن است اشیاء، حیوان یا نیروی انسان باشد. اجاره یکی از مهم‌ترین عقود معین است. ماده 466 قانون مدنی در تعریف اجاره می‌گوید:«اجاره عقدی است که ب...

ادامه نوشته »